Gia công sản phẩm

Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nén Tại nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng của IMC, quy trình sản xuất tại tất cả các phân xưởng đều nghiêm ngặt tuân thủ nguyên tắc GMP thực phẩm chức năng (Nguyên tắc thực hành tốt sản xuất thực phẩm chức năng), đảm bảo sản phẩm luôn …